Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Preguntes freqüents

Si sóc client PVPC (antic TUR), canviarà alguna cosa en la meva factura?

A partir de l'1 de juliol hi haurà dos canvis en la teva factura:
 
  • Se't facturarà d'acord amb el nou mètode de càlcul.
  • Només en la primera factura que emetem, incorporarem dos conceptes nous per regularitzar els imports facturats del primer trimestre i del període transitori (segon trimestre):

    • Una devolució amb l'import que resulti d'aplicar la diferència entre el preu facturat i el preu real de la llum del primer trimestre del 2014 (que ha estat inferior al preu facturat) al consum realitzat durant aquest període.
    • A més d'un càrrec o devolució en la teva factura amb l'import que resulti d'aplicar la diferència entre el preu facturat i el preu real de la llum del segon trimestre del 2014 (que pot ser superior o inferior a l'import facturat) al consum realitzat durant aquest període.
 
D'altra banda, no es produeix cap canvi en el període de facturació i se seguirà facturant amb lectures reals del comptador, com es fa actualment.
 
El   concepte de Terme de Potència, tant en el seu mètode de càlcul com en la seva revisió, no experimenta cap variació respecte d'allò que s'ha estat aplicant fins ara (d'acord amb la normativa vigent).
 
 

A dalt