Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Quins són els costos de donar d'alta un nou subministrament?

A continuació, t'expliquem els costos de contractar nous subministraments de llum i gas.

Costos d'alta de nou subministrament de llum

L'import del contracte depèn de les característiques del punt de subministrament per al qual es dóna d'alta aquest contracte.

Els costos d'activar un nou subministrament d'electricitat i de reactivar un subministrament no utilitzat fa més de 3 anys, estan recollits al Reial Decret 1995/2000 d'1 de desembre. A més a més, aquests costos estan associats a conceptes relatius a la nova contractació i s'inclouran a la factura. Aquests conceptes són:
 
  • Drets d'accés: s'abonen quan es contracta un nou subministrament o per l'ampliació de potència d'un subministrament ja existent. 
  • Drets d'extensió: s'abonen quan s'utilitza la infraestructura elèctrica de la companyia distribuïdora en el cas de nous subministraments, quan s'amplia la potència contractada sobre els drets ja adscrits o si el punt de subministrament no s'utilitza des de fa més de 3 anys.
  • Drets d'enganxament: s'abonen en el moment en què la teva instal·lació elèctrica es connecta a la xarxa de subministrament.
  • Drets de verificació: s'abonen quan es du a terme la revisió i comprovació de l'estat i condicions tècniques reglamentàries de la instal·lació del client.

Pot ser que hi hagi altres despeses de contractació associades a la compra i la instal·lació dels equips de mesura, el cobrament d'una fiança, taxes, etc. En el cas de la fiança, després del pagament de l'última factura en el moment de baixa del contracte es recuperarà l'import abonat.
 
Costos d'alta de nou subministrament de gas

Els costos d'alta d'un subministrament de gas o els costos de reactivar un punt de subministrament que fa més de 5 anys que no s'utilitza estan regulats al Reial Decret 1434/2002 de 14 de desembre. Aquests costos estan associats a conceptes relatius a la nova contractació i s'inclouen a la factura. Aquests conceptes són:
  • Drets de connexió de servei:
    • Els drets de connexió de servei són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per realitzar les instal·lacions i/o les operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament de gas o per ampliar la capacitat d'un que ja existeix.
    • En el cas de rescissió de contracte de subministrament, els drets de connexió de servei es mantindran per als punts de subministrament o consum per als que van ser abonats durant un període de 5 anys.
 
A dalt