Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Quina durada té el contracte?

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual. No obstant això, tant el client com Endesa podran resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment. En cas de resolució de contracte per part del client sense haver complert el període de l'any, cal abonar les quotes pendents fins a completar el període.

No es renovarà la modalitat OKLlum Negocis Aire quan es detecti que alguna de les unitats no està accessible o que, després de ser modificades, no s'ajustin als requisits exigits per a la contractació.

< Com puc contractar el servei OKLlum Negocis?

He de contractar també el subministrament elèctric? >

A dalt