Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual elèctrica del teu negoci, amb la finalitat d'evitar futures avaries i incrementar la seguretat de la instal·lació. En la modalitat amb Aire d'aquest servei, la revisió compleix amb el RITE.

El cost de la revisió així com del desplaçament per a la seva realització estan inclosos en el servei OKLlum Negocis.

< Qui pot contractar el servei OKLlum Negocis?

Tinc un altre servei de manteniment contractat, puc contractar el servei OKLlum Negocis d'Endesa? >

A dalt