Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

¿Qué diferencia hay entre Tarifa One y cualquier Tarifa de Discriminación Horaria?

Amb la tarifa One, el preu de la llum que pagues és el mateix tot el dia, tant si consumeixes a unes hores del dia com a unes altres. Tanmateix, qualsevol tarifa amb discriminació horària té un preu més elevat en hores punta que en vall, quan l'energia és més econòmica.

A més, si ja consumeixes més en hores vall o aconsegueixes que la major part del consum es faci durant aquestes hores del dia (a la nit i al matí fins al migdia), més gran serà el teu estalvi en la factura.

Si a causa de la teva manera de consumir, pràcticament tot el consum té lloc en hores punta, no t'has de preocupar de res, perquè amb la tarifa One no tens cap recàrrec relacionat amb la tarifa sense discriminació horària. (la discriminació horària tradicional és arriscada, perquè té un preu més gran en hores punta).

< ¿Qué pasa si no llego al 50% en las horas valle?

¿Cuánto consumo en horas valle? >

A dalt