Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Preguntes freqüents

L'import de la factura de la llum es destina a cobrir altres costos no directament relacionats amb el subministrament elèctric. Quins són aquests altres costos?

La factura recull altres costos que no mantenen una relació directa amb el subministrament de l'electricitat: Impostos directes i indirectes, Subvencions i pagament del Dèficit de Tarifa.
 
  • Impostos. Quins són els impostos recollits a la factura de la llum?
 
Actualment es paguen directament a la factura de la llum dos tipus d'impostos. Per una part, l'IVA, el tipus del qual per a l'energia elèctrica se situa en el màxim del 21%. Per una altra part, l'Impost Elèctric, que es destina a finançar les Comunitats Autònomes.
A més, de manera indirecta, es repercuteixen altres impostos a la generació o a la distribució d'electricitat que no s'expliciten a la factura.
La suma de tots aquests impostos suposa un 29% de la factura, que se situa molt per sobre del 21% d'IVA habitual.
 
  • Subvencions. Què són les subvencions a les energies renovables?
 
Són partides que es destinen a promoure les instal·lacions d'energies renovables, principalment la solar fotovoltaica (panells solars), l'eòlica (molins de vent) i la cogeneració de calor i electricitat. Aquestes subvencions s'han incrementat considerablement des de l'any 2005, multiplicant-se per més de 4 com a conseqüència de la decisió del Govern de donar un fort impuls a aquestes instal·lacions, un objectiu de política energètica nacional i europea que estan finançant els consumidors a través de la factura de la llum.
Les subvencions a les energies renovables suposen més de 18€ de cada 100€ pagats a la factura de la llum.
 
  • Dèficit de Tarifa. Què és el dèficit de tarifa? Què és l'anualitat del dèficit de tarifa?
 
El dèficit de tarifa és la diferència entre el cost real de produir, distribuir i entregar l'electricitat, i el preu pagat pels consumidors a través de la factura de la llum, que és inferior i, per tant, no cobreix aquests costos reals. Per decisió del Govern, aquesta diferència es paga “a terminis” i es repercuteix en la factura de la llum dels anys següents i, per tant, augmenta el seu preu.
El dèficit de tarifa està originat fonamentalment perquè es carreguen a la tarifa elèctrica les subvencions a les energies renovables, que l'any 2009 van superar els 6.000 milions d'euros l'any i ara sobrepassen els 9.000 milions d'euros anuals.
 
  • L'import de la factura de la llum es destina a cobrir altres costos no directament relacionats amb el subministrament elèctric. Quins són aquests altres costos? 
 
Actualment, encara queda pendent el pagament d'un dèficit de 26.000 milions d'euros acumulat en anys anteriors. L'any 2013 s'ha generat fins al moment un dèficit addicional per un import de gairebé 4.500 milions d'euros, encara que el Govern espera que, quan es comptabilitzin tots els ingressos i costos de l'any, aquesta xifra es redueixi a només 3.600 milions. El Govern ha adoptat diferents mesures per corregir el desajust repartint l'esforç entre companyies elèctriques, productors de règim especial (solar, eòlica, etc.) i consumidors.
Pel que fa a l'anualitat del dèficit de tarifa, és la part del dèficit acumulat que correspon pagar en un any concret. Com més gran és el dèficit acumulat, més gran és aquest import. El 2013 ha suposat gairebé 3.000 milions d'euros, cosa que representa més de 5 euros de cada 100 euros pagats pel client domèstic a la seva factura.
 
A dalt