Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Preguntes freqüents

Per què se m'està aplicant un nou impost a la meva factura de gas?

En compliment de la normativa vigent (Llei 15/2012 de 27 de desembre), a partir de l'1 de gener del 2013, totes les Comercialitzadores de gas han inclòs un nou impost a la factura de gas.

L'import de l'impost és diferent si el consum de gas està destinat a ús estrictament industrial.
 
  • Impost general de 0,00234 €/kW h: aplicat a la major part dels consumidors.
  • Impost reduït de 0,00054 €/kW h: aplicat als consumidors de gas l'ús del qual sigui estrictament industrial.
 
Per a l'aplicació de l'impost reduït a aquests subministraments industrials, és obligatòria la justificació documental a través de l'Impost d'Activitats econòmiques (IAE), o qualsevol document en què hi aparegui, on consti com a primer número de l'epígraf qualsevol dels números 1, 2, 3 o 4.
 
(1.-) Energia i aigua, excepte les agrupacions de producció d'energia elèctrica / 2.- Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústria química / 3.- Indústries transformadores de metalls: mecànica de precisió / 4.- Altres indústries manufactureres. Que reben el gas natural en els complexos industrials, independentment de quin sigui el seu ús. No es considera ús industrial el gas natural utilitzat per a energia tèrmica útil destinat a edificacions exteriors que no tinguin caràcter industrial (habitatges, hospitals, centres comercials.
 
 

A dalt