Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Com es factura el servei OKLlum Negocis?

Si també tens contractat el subministrament elèctric a Endesa Energía (EE), el servei OKLlum Negocis es factura dins de la factura de llum, de forma bimestral/mensual, segons el cicle de facturació de la llum, o de forma anual. Si al contrari, no tens contractat el subministrament elèctric amb EE, has d'indicar expressament una de les dues modalitats de pagament anteriors i el servei es facturarà de forma independent.

Existeixen tres modalitats de pagament:

1. PAGAMENT MENSUAL, en 12 quotes l'any.
2. PAGAMENT BIMESTRAL, en 6 quotes l'any.
3. PAGAMENT ANUAL, en un únic pagament anual.

< Per què m'interessa contractar aquest servei?

Quina durada té el contracte? >

A dalt