Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Què és OKLlum Negocis Aire?

A més a més, si contractes la modalitat OKLlum Negocis Aire, el servei també inclou la verificació del correcte funcionament dels equips d'aire condicionat, d'acord amb el requisits establerts pel RITE, que comporta també les tasques bàsiques de manteniment de les unitats interiors i exteriors (sempre que siguin accessibles). Així mateix, en cas de reparació, inclou la substitució de bateries del comandament, la neteja del filtre d'aire o de l'intercanviador de l'evaporador i la substitució dels ventiladors d'impulsió o de la placa electrònica.

< Per què m'interessa contractar aquest servei?

A dalt