Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Qui pot contractar el servei OKLlum Negocis?

El servei OKLlum Negocis és per a petits negocis (no domèstic ni Comunitats de Propietaris), en què la instal·lació elèctrica i/o de climatització estigui sota subministrament individual elèctric, monofàsic o trifàsic, comptador individual per al subministrament elèctric i ICP (Interruptor de Control de Potència) o maxímetre instal·lat i amb potència contractada fins a 50 kW.

També poden contractar el servei negocis amb instal·lació de climatització amb una potència inferior a 25 kW tèrmics.

Les instal·lacions i els seus elements han de complir la normativa vigent i estar accessibles

< He de contractar també el subministrament elèctric?

Què és el servei OKLlum Negocis Aire? >

A dalt