Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Com puc acollir-me al bo social?

Com puc acollir-me al bo social?

Per beneficiar-te del bo social, has de contractar la tarifa elèctrica PVPC(amb discriminació horària o sense) i una potència igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, has de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en factura del 25%) les famílies que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als límits següents:

  • Unitat familiar sense menors a càrrec: 1,5 vegades l'IPREM*.
  • Unitat familiar amb un menor a càrrec: 2 vegades l'IPREM*.
  • Unitat familiar amb dos menors a càrrec: 2,5 vegades l'IPREM*.

*IPREM anual 14 pagues vàlid per al 2017: 7.519,59 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran en 0,5 vegades l'IPREM en els casos en què algun membre de la família tingui una discapacitat superior o igual al 33%, sigui víctima de violència de gènere o sigui víctima de terrorisme.

Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent).

Famílies nombroses: totes sense excepció.

Clients vulnerables severs

Es considera que són clients vulnerables severs (descompte en factura del 40%):

  • Per nivell de renda: les famílies que tinguin uns nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
  • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
  • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria s'inclouen els clients vulnerables severs que estan sent atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.