Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Empreses
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Quines obligacions legals/fiscals tinc respecte a la factura electrònica?

Quines obligacions legals/fiscals tinc respecte a la factura electrònica?

En el cas d'una empresa, li recordem que en la disposició addicional única de l'Ordre HAC/3134/2002 (BOE del 13 de desembre del 2002) s'estableix que:  
Els empresaris o professionals que utilitzin mitjans electrònics i informàtics per gestionar la facturació, la comptabilitat i la generació de llibres i registres fiscalment exigibles han de conservar en suport magnètic o òptic, durant el període de prescripció, els fitxers, les bases de dades i els programes necessaris que en permetin un accés complet, i possibilitar-ne el control adequat.
La factura electrònica té total validesa legal i fiscal. En cas de pèrdua informàtica del fitxer i si no ha realitzat cap còpia de seguretat, només ha de descarregar-la de nou des d'Endesa Online. Recordi que podrà consultar-lo durant un període de 5 anys.