Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Quant costa donar d'alta un nou subministrament?

Quant costa donar d'alta un nou subministrament?

Els costos d'activar un nou subministrament d'electricitat i de reactivar un subministrament no utilitzat des de fa més de tres anys estan es consten al Reial Decret 1995/2000 d'1 de desembre. A més a més, aquests costos estan associats a conceptes relatius a la nova contractació, que s'inclouran a la factura. Aquests conceptes són:

  • Drets d'accés: s'abonen en contractar un subministrament nou o per ampliació de potència d'un subministrament ja existent.
  • Drets d'extensió: s'abonen en utilitzar la infraestructura elèctrica de la companyia distribuïdora en el cas de subministraments nous, en ampliar la potència contractada sobre els drets ja adscrits o si el punt de subministrament no s'ha utilitzat des de fa més de tres anys.

És possible que hi hagi altres despeses de contractació associades a la compra i a la instal·lació dels equips de mesura, com el cobrament d'una fiança, taxes, etc. En el cas de la fiança, es recuperarà l'import abonat després del pagament de la darrera factura en donar de baixa el contracte.

Tot seguit, et detallem els costos que implica contractar subministraments nous de llum i gas:

Costos d'alta de subministrament nou de gas

Els costos d'alta d'un subministrament de gas o els costos de reactivació d'un punt de subministrament que fa més de cinc anys que no s'utilitza es regulen al Reial Decret 1434/2002 de 14 de desembre. Aquests costos estan associats a conceptes relatius a la nova contractació que s' inclouen a la factura. Aquests conceptes són:

  • Drets de connexió: són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per realitzar les instal·lacions i/o operacions necessàries per atendre un punt de subministrament de gas nou o per ampliar la capacitat d'un punt de subministrament ja existent. En cas de rescissió de contracte de subministrament, els drets de connexió de línia es mantindran per als punts de subministrament o de consum per als quals van ser abonats durant un període de cinc anys.
  • Drets d'alta: són la contraprestació econòmica que perceben les empreses distribuïdores de gas quan un usuari nou contracta el servei de subministrament de gas canalitzat. Una vegada rebut el butlletí de l'instal·lador autoritzat, l'empresa distribuïdora inspeccionarà la instal·lació receptora, i, a continuació, instal·larà i precintarà l'equip de mesura de l'usuari.