OKGas

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

  • OKGas

OKGas

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

OKGas

Per què m'interessa contractar el servei OKGas?

Perquè altres contractes similars només cobreixen la caldera i no la instal·lació, o bé només cobreixen el manteniment i no les reparacions. Endesa s'ocupa de tot.


A més a més, el servei de manteniment OKGas inclou la Inspecció Periòdica Obligatòria per llei de la distribuïdora, si té el gas amb Endesa (cost valorat en 60 €)


Perquè pots pagar en còmodes quotes a la factura de gas i amb un descompte del 50 % durant el primer any.


Perquè disposaràs d'un professional de la Xarxa d'Endesa i de rigorosos controls interns de qualitat, tant sobre la qualitat de les intervencions com sobre la satisfacció dels nostres Clients.


Perquè evites costos per mà d'obra o desplaçament fins a 3 hores de mà d'obra (peces a càrrec del Client), en cas que sigui necessària una reparació de la instal·lació o de l'equip de gas. Nombre de reparacions il·limitat.


Perquè tens flexibilitat a l'hora d'acordar la visita.


En circumstàncies excepcionals en què el temps de reparació superi les 3 hores, ens comprometem a entregar pressupost previ gratuït per a qualsevol reparació.

Imagen

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual de gas i calefacció de la llar, d'acord amb allò que estableix la normativa legal i tècnica aplicable.


En aquesta operació es realitza:

 

  • La revisió obligatòria pel RITE dels equips inclosos en l'abast del servei.
  • La revisió de tots els elements de la instal·lació (claus, subjeccions, canonades, broquets, ventilació, etc.) i els ajustos necessaris per garantir-ne la seguretat i reduir al mínim els consums, les avaries o les fallades futures dels equips.
  • Comprovació de l'estanquitat i els elements de seguretat de la instal·lació.
  • Comprovació i ajust del funcionament de la caldera/escalfador de gas i, en el seu cas, del circuit hidràulic de calefacció i radiadors, juntament amb l'anàlisi de combustió amb l'entrega del preceptiu tiquet de resultats.


El cost de la revisió, així com del desplaçament per dur-la a terme, s'inclouen al servei OKGas.

Imagen

Quines reparacions cobreix el servei OKGas?

Totes les reparacions sense límit d'assistència que puguin sorgir a la caldera/escalfador així com al sistema de calefacció associat (circuit hidràulic i radiadors), excepte en el cas en què es requereixi obra de reforma (per exemple, per canviar de lloc un aparell) o els elements estiguin ocults o no sigui possible un accés fàcil.

Assistència en menys de 3 hores, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, amb desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra gratuïtes.

OKGas inclou també el cost de la Inspecció Periòdica Obligatòria, si tens el contracte de subministrament de gas amb Endesa Energía.

El contracte no cobreix les reparacions de gasodomèstics ni cuina ni forn.

Imagen

Qui pot contractar el servei OKGas?

El servei OKGas és per a llars (no negocis ni Comunitats de Propietaris) que tinguin subministrament de gas natural amb tarifa d'accés 3.1 o 3.2., sense límit d'antiguitat a la caldera i amb àmplia cobertura de marques i models, ja que el servei OKGas cobreix les principals marques de calderes (més de 70 marques) i ofereix una àmplia disponibilitat de peces. La instal·lació i els seus elements han de complir la normativa vigent i estar accessibles. 

Imagen

Quina durada té el contracte?

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual. No obstant això, tant el client com Endesa podran resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment. En cas de resolució de contracte per part del client sense haver complert el període de l'any, s'han d'abonar les quotes pendents fins a completar el període. 

Imagen

Quan es podrà fer ús del servei de manteniment contractat?

Per a clients que contractin el servei OKGas de forma independent al subministrament de gas, el contracte entra ‘en vigor’ gairebé de forma immediata. No es realitzen reparacions sense haver tingut la primera visita de manteniment.

En el cas que la contractació s'hagi realitzat juntament amb el subministrament de gas, el contracte del servei OKGas no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament de gas després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Imagen

Quina durada té el descompte?

El descompte del 50 % sobre la quota del servei té una durada d'un any des de la data d'inici del contracte.

Imagen

Com puc contractar el servei OKGas?

Contractar el servei OKGas és molt senzill. Quan omplis el formulari de contractació, el contracte entra ‘en vigor’ gairebé de forma immediata. Endesa t'enviarà el Welcome Pack de benvinguda amb tota la informació per començar a gaudir del servei OKGas.

En el cas que la contractació s'hagi realitzat juntament amb el subministrament de gas, el contracte del servei OKGas no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament de gas després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Imagen

Com es factura el servei OKGas?

Si també tens contractat el subministrament de gas a Endesa Energía (EE), el servei OKGas es factura dins de la factura de gas, de forma bimestral, segons el cicle de facturació del gas, o de forma anual. Si el client no té contractat el subministrament de gas amb EE, has d'indicar expressament una de les dues modalitats de pagament anteriors. El servei es factura de forma independent. 

Imagen

Tinc un altre servei de manteniment contractat, puc contractar el servei OKGas d'Endesa?

Sí, pots contractar el servei OKGas d'Endesa. Et recomanem que una vegada hagis sol·licitat la contractació del servei OKGas, sol·licitis expressament a la teva companyia actual la baixa del servei de manteniment que tens contractat. És important tenir en compte el temps que et queda per complir l'any de contracte del servei de manteniment que tens actualment contractat.
 
El nostre servei OKGas és el més complet, ja que a més de cobrir l'equip inclou el manteniment i les reparacions de la instal·lació de gas; per a instal·lacions amb calefacció inclou també els radiadors i el circuit hidràulic; tot amb els preus més competitius del mercat.

Imagen

Què passa si un equip de caldera i/o escalfador està en garantia?

Es realitzarà el manteniment però, en cas de necessitar reparació, es recomana al client que truqui al Servei d'Assistència Tècnica (SAT) de la marca. Si el client insisteix per tal que hi vagi tècnic d'Endesa, ho farà, però podria perdre la garantia.

Imagen

Què diferencia aquest servei de manteniment de la Inspecció Periòdica Obligatòria?

El servei de manteniment OKGas no només és un servei de revisió de la instal·lació de gas cada 5 anys. Ofereix un servei de manteniment anual per evitar avaries a la instal·lació de gas, caldera i/o escalfador, calefacció, sistema hidràulic i radiadors, i per mantenir les instal·lacions en les millors condicions durant tot l'any. També és un servei de reparacions.
A més a més, el servei OKGas inclou el cost de la Inspecció Periòdica Obligatòria de la instal·lació de gas que obliga la companyia distribuïdora cada 5 anys, sempre que el client també tingui contractat el gas amb Endesa Energía.

Imagen

Com supervisa Endesa Energía la qualitat del procés?

El nostre Centre de Serveis porta a terme un control exhaustiu de les reparacions realitzades, i controla el compliment dels criteris de qualitat i dels terminis d'atenció que s'estableixen al Manual d'Operacions. A més a més, també es fan trucades de control aleatòries sobre les operacions de manteniment realitzades. Finalment, també es porten a terme enquestes de satisfacció, tant de manteniment com de reparacions, on els Clients ens atorguen excel·lents valoracions per sobre dels 8 punts sobre 10.

Imagen
A dalt