Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Què és la Revisió Periòdica anual?

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual de gas i calefacció de la llar, d'acord amb allò que estableix la normativa legal i tècnica aplicable.


En aquesta operació es realitza:

 

  • La revisió obligatòria pel RITE dels equips inclosos en l'abast del servei.
  • La revisió de tots els elements de la instal·lació (claus, subjeccions, canonades, broquets, ventilació, etc.) i els ajustos necessaris per garantir-ne la seguretat i reduir al mínim els consums, les avaries o les fallades futures dels equips.
  • Comprovació de l'estanquitat i els elements de seguretat de la instal·lació.
  • Comprovació i ajust del funcionament de la caldera/escalfador de gas i, en el seu cas, del circuit hidràulic de calefacció i radiadors, juntament amb l'anàlisi de combustió amb l'entrega del preceptiu tiquet de resultats.


El cost de la revisió, així com del desplaçament per dur-la a terme, s'inclouen al servei OKGas.