OKLlum

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

OKLlum

Què és el servei OKLlum?

El servei OKLlum és un servei que inclou una revisió periòdica anual de la instal·lació elèctrica i un servei de reparacions sense límit d'assistència, amb desplaçament i les 3 de primeres hores de mà d'obra gratuïts. A més, inclou un diagnòstic inicial de la instal·lació elèctrica per identificar-ne i avaluar-ne l'estat, i una reparació anual de qualsevol dels teus electrodomèstics de gamma blanca: rentadora, assecadora, nevera, congelador, rentaplats, campana extractora, cuina elèctrica, forn o vitroceràmica.
 
El servei de manteniment i reparació OKLlum té com a objecte salvaguardar la instal·lació elèctrica de les llars perquè estiguin sempre en les millors condicions.
 
Allarga la vida dels equips, manté les instal·lacions segures com el primer dia i redueix les avaries a 1/3 del que és habitual.
 
A més a més, si contractes la modalitat OKLlum AIRE, el servei també cobreix el manteniment anual dels equips d'aire condicionat, que consisteix en la neteja dels filtres de les unitats interiors de climatització i en la verificació del funcionament dels equips. En qualsevol cas, aquesta modalitat no inclou el manteniment de les unitats exteriors,ni les reparacions dels equips d'aire condicionat.

Imagen

Per què m'interessa contractar el servei OKLlum?

Perquè altres contractes similars només cobreixen les reparacions i no el manteniment. Endesa s'ocupa de tot.
 
Perquè pots pagar en còmodes quotes a la factura de llum i amb un descompte del 50 % durant el primer any.
 
Perquè disposaràs d'un professional de la Xarxa d'Endesa i de rigorosos controls interns de qualitat, tant sobre la qualitat de les intervencions com sobre la satisfacció dels nostres Clients.
 
Perquè s'evita qualsevol cost per mà d'obra i desplaçament, fins a 3 hores de mà d'obra (peces a càrrec del Client), en cas que sigui necessària una reparació. Nombre de reparacions il·limitat.
 
Perquè tens flexibilitat a l'hora d'acordar la visita.
 
En circumstàncies excepcionals en què el temps de reparació supera les 3 hores, ens comprometem a entregar pressupost previ gratuït per a qualsevol reparació.

Imagen

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual elèctrica de la llar per evitar futures avaries i incrementar la seguretat de la instal·lació.
 
A més a més, si tens contractada la modalitat OKLlum AIRE, el servei també cobreix la revisió anual dels equips d'aire condicionat, que consisteix en la neteja dels filtres de les unitats interiors de climatització i en la verificació del funcionament dels equips.
 
El cost de la revisió així com del desplaçament per a la seva realització està inclòs en el servei OKLlum.

Imagen

Quines reparacions cobreix el servei OKLlum?

El servei cobreix les reparacions sense límit d'assistència, de la instal·lació elèctrica, amb el desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra gratuïts. Segons el tipus d'avaria.
 
  • Urgent: Atenció en menys de 3 h, les 24 hores, els 365 dies de l'any. Són reparacions urgents aquelles que són necessàries per restablir el subministrament a les instal·lacions elèctriques de l'habitatge, sempre que l'origen de l'avaria estigui situat a les instal·lacions del client. Igualment, es consideren com a avaries urgents aquelles que afecten la presa de corrent del frigorífic, nevera i/o congelador.
  • No urgent: Assistència en menys de 48 hores laborables, des de la recepció de l'avís.

Imagen

Qui pot contractar el servei OKLlum?

El Servei OKLlum és per a llars (no és per a negocis ni comunitats de propietaris), en què la instal·lació elèctrica i/o la climatització estigui amb subministrament individual elèctric, monofàsic o trifàsic, en baixa tensió amb potència elèctrica contractada ≥ 3 kW i no superior a 25 kW, consum superior a 3.000 kW h/any, comptador individual per al subministrament elèctric i ICP (Interruptor de Control de Potència) o maxímetre instal·lat.
 
També poden contractar la modalitat OKLlum AIRE les llars amb instal·lació de climatització amb una potència inferior a 25 kW tèrmics.
 
Les instal·lacions i els seus elements han de complir la normativa vigent i estar accessibles.

Imagen

Quina durada té el contracte?

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual. No obstant això, tant el client com Endesa podran resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment.
En cas de resolució de contracte per part del client sense haver complert el període de l'any, s'han d'abonar les quotes pendents fins a completar el període. 

Imagen

Quan es podrà fer ús del servei de manteniment contractat?

Per a clients que contractin el servei OKLlum de forma independent respecte del subministrament elèctric, el contracte entra ‘en vigor’ gairebé de forma immediata. No es realitzen reparacions sense haver tingut la primera visita de manteniment.

En el cas que la contractació s'hagi realitzat juntament amb el subministrament elèctric, el contracte del servei OKLlum no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament elèctric, després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Imagen

Quina durada té el descompte?

El descompte del 50 % sobre la quota del servei té una durada d'un any des de la data d'inici del contracte.

Imagen

Com puc contractar el servei OKLlum?

Contractar OKLlum és molt senzill. Quan omplis el formulari de contractació, el contracte entra ‘en vigor’ gairebé de forma immediata. Endesa t'enviarà el Welcome Pack de benvinguda amb tota la informació per començar a gaudir del servei OKLlum.

En el cas que la contractació s'hagi realitzat juntament amb el subministrament elèctric, el contracte del servei OKLlum no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament de llum, després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Imagen

He de contractar també el subministrament elèctric?

No és necessari. Pots contractar el servei de manteniment OKLlum sense contractar conjuntament el subministrament elèctric. Rebràs factures de l'OKLlum independents de les factures de llum. Però, si contractes el subministrament elèctric, et pots beneficiar dels descomptes i els avantatges de la nostra Tarifa ONE Llum. 

Imagen

Com es factura el servei OKLlum?

Si també tens contractat el subministrament elèctric a Endesa Energía (EE), el servei OKLlum es factura dins de la factura de llum, de forma mensual o bimestral, segons el cicle de facturació de la llum, o de forma anual. Si el client no té contractat el subministrament elèctric amb EE, ha d'indicar expressament una de les dues modalitats de pagament anteriors i el servei es facturarà de forma independent.

Imagen

Què succeeix si dono de baixa el contracte elèctric?

En cas de rescissió del contracte de subministrament elèctric, tant si tens contractat el servei de manteniment amb facturació conjunta com amb facturació independent, el contracte de manteniment seguirà actiu mentre no en sol•licitis la baixa de manera expressa. En cas de contractació amb facturació conjunta, en donar de baixa el contracte de llum, el servei de manteniment es facturarà de manera independent.

Imagen

Tinc un altre servei de manteniment contractat, puc contractar el servei OKLlum d'Endesa?

Sí, pots contractar el servei OKLlum d'Endesa. Et recomanem que una vegada hagis sol·licitat la contractació del servei OKLlum, sol·licitis expressament a la teva companyia actual la baixa del servei de manteniment que tens contractat. És important tenir en compte el temps que et queda per complir l'any de contracte del servei de manteniment que tens actualment contractat.

Imagen

Com supervisa Endesa Energía la qualitat del procés?

El nostre Centre de Serveis porta a terme un control exhaustiu de les reparacions realitzades, i controla el compliment dels criteris de qualitat i dels terminis d'atenció que s'estableixen al Manual d'Operacions. A més a més, també es fan trucades de control aleatòries sobre les operacions de manteniment realitzades. Finalment, també es porten a terme enquestes de satisfacció, tant de manteniment com de reparacions, on els Clients ens atorguen excel·lents valoracions per sobre dels 8 punts sobre 10. 

Imagen
A dalt