Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Què diferencia aquest servei de manteniment de la Inspecció Periòdica Obligatòria?

El servei de manteniment OKGas no només és un servei de revisió de la instal·lació de gas cada 5 anys. Ofereix un servei de manteniment anual per evitar avaries a la instal·lació de gas, caldera i/o escalfador, calefacció, sistema hidràulic i radiadors, i per mantenir les instal·lacions en les millors condicions durant tot l'any. També és un servei de reparacions.
A més a més, el servei OKGas inclou el cost de la Inspecció Periòdica Obligatòria de la instal·lació de gas que obliga la companyia distribuïdora cada 5 anys, sempre que el client també tingui contractat el gas amb Endesa Energía.

< Què és la Revisió Periòdica anual?

Quines reparacions cobreix el servei OKGas? >

A dalt