Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Com ha de ser el meu comptador per contractar la tarifa One?

Per poder contractar aquesta tarifa, has de tenir la tarifa d'accés 2.0DHA o 2.1DHA, cosa que implica disposar d'un comptador intel•ligent que pugui diferenciar els períodes punta dels períodes vall. Si tens un comptador de telegestió integrat en el sistema, únicament caldrà reprogramar-lo. Si tens un comptador analògic que diferencia dos períodes (amb discriminació horària), no caldrà fer res. Finalment, si tens un comptador analògic que no diferencia els trams horaris, caldrà canviar-lo per un dels nous.

Aquestes adaptacions del comptador (canvi o reprogramació) tenen un cost associat de 9,04€ + impostos, però Endesa s'encarregarà de tot i assumirà aquest cost, amb la condició que estiguis contractant la modalitat One Llum.

< Qui canvia o reprograma el comptador?

Com sap Endesa quant consumeixo en les hores vall? >

A dalt