OKLlum Negocis

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

OKLlum Negocis

Què és el servei OKLlum Negocis?


OKLlum Negocis és un servei per a negocis que inclou la revisió periòdica anual de la instal·lació elèctrica i un servei de reparacions sense límit d'assistència, amb desplaçament i les 3 de primeres hores de mà d'obra gratuïts. A més a més, inclou un diagnòstic inicial de la instal·lació elèctrica per identificar i avaluar el seu estat.

El servei de manteniment i reparació OKLlum Negocis té com a objecte salvaguardar la instal·lació elèctrica del teu negoci perquè estigui sempre en les millors condicions.

Allarga la vida dels equips i manté les instal·lacions segures com el primer dia, reduint les avaries a 1/3 del que és habitual.

Inclou assistència informàtica remota, assessorament jurídic telefònic i ajuda legal, assessorament en gestoria administrativa i accés a una xarxa d'advocats i gestories.

Imagen

Per què m'interessa contractar aquest servei?

Perquè altres serveis similars d'altres companyies només cobreixen les reparacions i no el manteniment. Endesa s'ocupa de tot.

Perquè pots pagar en còmodes quotes a la factura de la llum i amb un descompte del 50 % durant el primer any.

Perquè disposaràs d'un professional de la Xarxa d'Endesa i de rigorosos controls interns de qualitat, tant sobre la qualitat de les intervencions com sobre la satisfacció dels nostres Clients.

Perquè evita qualsevol cost de mà d'obra i desplaçament fins a 3 hores de mà d'obra (peces a càrrec del Client), en cas que sigui necessària una reparació. Nombre de reparacions il·limitat.

Perquè tens l'opció d'escollir la modalitat Aire, per tal que els teus equips d'aire condicionat estiguin en perfectes condicions i compleixin amb el RITE.

Perquè disposes del servei les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Perquè tens flexibilitat a l'hora d'acordar la visita.

Perquè disposes d'un servei de remodelació de les instal·lacions amb pressupost previ gratuït i sense compromís.

En circumstàncies excepcionals, si el temps de reparació supera les 3 hores, ens comprometem a entregar un pressupost previ gratuït per a qualsevol reparació.

Imagen

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual elèctrica del teu negoci, amb la finalitat d'evitar futures avaries i incrementar la seguretat de la instal·lació. En la modalitat amb Aire d'aquest servei, la revisió compleix amb el RITE.

El cost de la revisió així com del desplaçament per a la seva realització estan inclosos en el servei OKLlum Negocis.

Imagen

Qui pot contractar el servei OKLlum Negocis?

El servei OKLlum Negocis és per a negocis (no domèstic ni Comunitats de Propietaris), en què la instal·lació elèctrica i/o de climatització estigui sota subministrament individual elèctric, monofàsic o trifàsic, comptador individual per al subministrament elèctric i ICP (Interruptor de Control de Potència) o maxímetre instal·lat i amb potència contractada fins a 50 kW.

També poden contractar el servei negocis amb instal·lació de climatització amb una potència inferior a 25 kW tèrmics.

Les instal·lacions i els seus elements han de complir la normativa vigent i estar accessibles.

Imagen

Quina durada té el contracte?

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual. No obstant això, tant el client com Endesa podran resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment. En cas de resolució de contracte per part del client sense haver complert el període de l'any, cal abonar les quotes pendents fins a completar el període.

No es renovarà la modalitat OKLlum Negocis Aire quan es detecti que alguna de les unitats no està accessible o que, després de ser modificades, no s'ajustin als requisits exigits per a la contractació.

Imagen

Quan es podrà fer ús del servei de manteniment contractat?

Per a clients que contractin el servei OKLlum  Negocis de forma independent al subministrament elèctric, el contracte entra 'en vigor' gairebé de forma immediata. No es realitzen reparacions sense haver tingut la primera visita de manteniment.

En el cas que la contractació s'hagi realitzat juntament amb el subministrament elèctric, el contracte del servei OKLlum Negocis no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament elèctric, després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Imagen

Quina durada té el descompte?

El descompte del 50 % sobre la quota del servei té una durada d'un any des de la data d'inici del contracte.

Imagen

Com puc contractar el servei OKLlum Negocis?

Contractar aquest servei és molt senzill. Una vegada omplert el formulari de contractació, el contracte entra 'en vigor' gairebé de forma immediata. Endesa t'enviarà el Welcome Pack de benvinguda amb tota la informació per començar a gaudir del servei.

En el cas que la contractació s'hagi realitzat juntament amb el subministrament elèctric, el contracte del servei OKLlum Negocis no estarà actiu fins que no estigui activat el contracte del subministrament de llum després de l'acceptació per part de la companyia distribuïdora (termini aproximat inferior a 1 mes).

Imagen

He de contractar també el subministrament elèctric?

No és necessari. Pots contractar el servei de manteniment OKLlum Negocis sense contractar conjuntament el subministrament elèctric, i rebràs les factures del servei OKLlum Negocis de forma independent a les factures de llum. Però, si contractes el subministrament elèctric, et pots beneficiar dels descomptes i els avantatges de la nostra Tarifa One Llum. 

Imagen

Com puc contractar el servei OKLlum Negocis?

Si també tens contractat el subministrament elèctric a Endesa Energía (EE), el servei OKLlum Negocis es factura dins de la factura de llum, de forma bimestral/mensual, segons el cicle de facturació de la llum, o de forma anual. Si al contrari, no tens contractat el subministrament elèctric amb EE, has d'indicar expressament una de les dues modalitats de pagament anteriors i el servei es facturarà de forma independent.

Existeixen tres modalitats de pagament:

1. PAGAMENT MENSUAL, en 12 quotes l'any.
2. PAGAMENT BIMESTRAL, en 6 quotes l'any.
3. PAGAMENT ANUAL, en un únic pagament anual.

Imagen

Què succeeix si dono de baixa el contracte elèctric?

En cas de rescissió del contracte de subministrament elèctric, tant si tens contractat el servei de manteniment amb facturació conjunta com amb facturació independent, el contracte de manteniment seguirà actiu mentre no en sol•licitis la baixa de manera expressa. En cas de contractació amb facturació conjunta, en donar de baixa el contracte de llum, el servei de manteniment es facturarà de manera independent.

Imagen

Tinc un altre servei de manteniment contractat, puc contractar el servei OKLlum Negocis d'Endesa?

Sí, pots contractar el servei OKLlum Negocis d'Endesa. Et recomanem que una vegada hagis sol·licitat la contractació del servei OKLlum Negocis, sol·licitis expressament a la teva companyia actual la baixa del servei de manteniment que tens contractat.
És important tenir en compte el temps que et queda per complir l'any de contracte del servei de manteniment que tens actualment contractat.

Imagen
A dalt