Diccionari de termes tècnics

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Diccionari de termes tècnics

Què és el CUPS?

El CUPS és el Codi Universal del Punt de Subministrament, una clau de 20 o 22 dígits alfanumèrics que, a Espanya, comença per ES.  Permet identificar cada habitatge o negoci que rep energia. És un codi únic, permanent i invariable: no canvia encara que modifiquis la tarifa o et canviïs de companyia.
 
És important que sàpigues on es troba, perquè te’l demanaran quan facis algunes gestions, com ara donar d’alta la llum, canviar de companyia comercialitzadora de llum o de gas o modificar la potència contractada. El trobaràs a qualsevol de les teves factures de llum o de gas, al costat del nom del titular del contracte.
 
Per obtenir més informació sobre el CUPS, fes clic aquí.

Imagen

Què és el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE)?

Les sigles CIE corresponen al Certificat d'Instal·lació Elèctrica. Se sol·licita als clients que tenen una instal·lació elèctrica de més de 20 anys o en cas de voler contractar un canvi de potència.
 

Imagen

Què és el terme potència?

És el preu que pagues per la potència elèctrica contractada a la teva instal·lació. No depèn del consum, és un cost fix.
 
L'import que s'ha d'abonar per aquest concepte s'obté de la multiplicació de la potència contractada pel període de facturació i pel preu del terme de potència, que depèn del tipus de tarifa. 
 
Pots veure què pagues per la potència en la teva factura de la llum a la secció facturació, sota el concepte Potència.
 

Imagen

Què és el terme d'energia?

El terme energia fa referència al preu que pagues per l'energia que consumeixes. Es tracta d'un cost variable en funció del consum.
 
L'import que cal abonar per aquest concepte és el resultat de multiplicar l'energia consumida durant el període de facturació que correspongui pel preu del terme d'energia, que dependrà de la tarifa o del producte que tinguis contractat. 
 

Imagen

Què és un Maxímetre?

És un instrument de mesura que s'encarrega de registrar la potència màxima demandada en un subministrament elèctric durant períodes de quinze minuts, per saber si se supera o no la potència contractada.
 
El principal avantatge que té aquest dispositiu rau en el fet que el subministrament no es veu interromput si se supera la potència contractada, és fonamental per als subministraments que no s'interrompen.
 
El maxímetre es troba instal·lat en els subministraments elèctrics amb potències superiors a 15 kW, els que tenen contractada una tarifa d'accés 3.0A en baixa tensió i els que tenen subministraments en alta tensió. En alguns casos, els subministraments amb potències inferiors a 15 kW compten amb aquest instrument en lloc de tenir un Interruptor de Control de Potència, com passa en la gran majoria dels subministraments domèstics.
 

Imagen

Quin significat tenen les sigles ATR?

Les sigles ATR signifiquen ‘Accés de Tercers a la Xarxa’, és a dir, és el permís que dóna la distribuïdora al client perquè pugui tenir accés a la xarxa en mercat lliure.
 

Imagen

Què és una companyia comercialitzadora?

Una companyia Comercialitzadora és aquella que compra l'energia a la companyia Generadora, paga el preu del seu transport a la Distribuïdora i ven la llum al consumidor final.
 
Per tant, la teva Comercialitzadora és amb qui contractes la llum, qui et factura i qui t'atén per a qualsevol canvi, modificació i consulta del teu contracte que vulguis fer.
 
El consumidor té dret a escollir lliurement la companyia Comercialitzadora que li subministri l'electricitat. El canvi de companyia comercialitzadora no suposa cap canvi a la teva instal·lació, ni interrupcions en el subministrament.
Per ajudar-te en la teva elecció, et facilitem els llistats que corresponen a les empreses Comercialitzadores de Mercat Lliure i les Comercialitzadores de Referència.
 
Empreses Comercialitzadores al Mercat Lliure:
Pots contractar la llum amb una empresa comercialitzadora a un preu lliurement pactat entre les parts. A continuació, et presentem un llistat amb les empreses comercialitzadores registrades a la Comissió Nacional de l'Energia (CNE).
 
Companyies Comercialitzadores Mercat Lliure Llum
Companyies Comercialitzadores Mercat Lliure Gas
 
Comercialitzadores de Referència
 
Les Comercialitzadores d'últim Recurs passen a denominar-se Comercialitzadores de Referència per oferir el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
 
La Comercialitzadora de Referència també ofereix:
 
  • El Bo Social.
  • La tarifa per a clients amb potència contractada superior a 10 kW, sense dret a PVPC (tarifa dissuasiva).
  • El PVPC amb preu fix anual.
 
En el cas d'Endesa, la comercialitzadora de referència és Endesa Energía XXI.
 
A continuació es mostra un llistat amb les companyies Comercialitzadores de Referència existents

Imagen

Què és la companyia Distribuïdora?

És la propietària de la xarxa elèctrica que s'encarrega de portar físicament la llum a la teva llar. També s'encarrega de garantir la qualitat del servei, realitzar la lectura de comptadors, cuidar les instal·lacions, atendre i reparar les avaries.

Imagen

A què fa referència el terme discriminació horària?

La tarifa de discriminació horària (DH) suposa aplicar un preu diferent en funció de les hores en què es fa el consum de llum i gas.
 
Per comprovar si tens contractada una tarifa amb discriminació horària, només has de mirar la part de la teva factura que indica el tipus de tarifa que tens (apareixerà indicat com a DH).
 
També ho podràs identificar a la facturació de consums, on apareixerà la tarifa per períodes: Punta, Pla i Vall o Dia i Nit.
 
Per obtenir més informació, prem tarifes amb discriminació horària.
 

Imagen

Quins són els horaris Vall i Punta de la tarifa de discriminació horària?

L'horari Vall de 14 hores va de les 22 a les 12 h a l'hivern i de les 23 a les 13 h a l'estiu.

L'horari Punta de 10 hores va de les 12 a les 22 h a l'hivern i de les 13 a les 23 h a l'estiu.
 
 
 
 

Imagen

Puc canviar-me a una tarifa amb discriminació horària?

Pots canviar en qualsevol moment a una tarifa amb una discriminació horària diferent de la que tens ara.
 
Aquest canvi suposa una modificació en l'equip de mesura (comptador) i té associat un cost de 9,04 €, segons l'Ordre ITC/3519/2009.
 

Imagen

Què són els drets ARCO?

Els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) garanteixen el control de les dades personals dels usuaris i imposen una sèrie d'obligacions que un tercer ha de respectar. 
 
Aquests drets estan regulats per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 

Imagen
A dalt