Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Gas natural vehicular

Gas natular vehicular

Un suministrament eficient i segur

Què és el gas natural vehicular?

El Gas Natural Vehicular (GNV) és un combustible automotor substitut de la gasolina en motors de combustió interna que s'encenen amb espurna. També substitueix parcialment el dièsel en els motors que s'encenen per compressió. Gràcies a la seva combustió eficient prolonga la vida del motor, disminueix la freqüència del canvi d'oli i augmenta la vida útil de lubricants, bugies, oli i filtres d'aire.

Beneficis per a la seva empresa

 • Estalvi directe en el combustible, ja que (sobre la base d'una equivalència per litre), el gas natural costa una mitjana d'un 50% menys que la gasolina.
 • Estalvi en el manteniment del vehicle, ja que s'incrementa la vida de certs elements com les bugies, el sistema d'escapament, el carburador i el lubricant.
 • Combustió neta, ja que no emet cendres ni partícules sòlides a l'atmosfera.
 • Contribució a la lluita contra l'efecte hivernacle i la pluja àcida. El GNV genera una emissió molt reduïda d'òxids de nitrogen (NOX), monòxid de carboni (CO), diòxid de carboni (CO2) i hidrocarburs reactius i, virtualment, no genera diòxid de sofre (SO2).
 • Seguretat, els sistemes de combustible dels Vehicles que funcionen amb GNV estan “segellats”, cosa que impedeix qualsevol vessament o pèrdua per evaporació. Encara que hi hagués una fuita en un sistema de combustible d'un Vehicle que funciona amb GNV, el gas natural es dissiparia en l'atmosfera perquè és més lleuger que l'aire.

Aplicacions

El Gas Natural Vehicular és una realitat rendible per a les empreses transportistes (camions i autobusos), flotes de taxis, empreses de transport urbà, empreses de leasing, flotilles d'empresa, serveis de repartiment, etc.

Tipologies

 • Gas Natural Comprimit (GNC). El GNC és essencialment gas natural emmagatzemat a altes pressions, habitualment entre 200 i 250 bars, segons la normativa de cada país. Pels seus avantatges mediambientals s'acostuma a utilitzar especialment a ciutats amb índexs alts de pol·lució. S'utilitza sobretot per a autobusos, vehicles comercials i transport públic particular (taxis). Els vehicles adaptats de fàbrica per consumir GNC solen acceptar el sistema dual, és a dir, GNC o Gasoil indistintament.
 • Gas Natural Liquat (GNL). El GNL és gas natural que ha estat processat per ser transportat en format líquid. Per la seva gran autonomia s'acostuma a utilitzar en camions.

Servicei clau en el pany

 • Assessoria personalitzada: Estudiem la situació concreta de la seva instal·lació i dissenyem un projecte òptim tenint en compte els condicionants tècnics i econòmics.
 • Projecte: Ens encarreguem del projecte integral d'enginyeria.
 • Execució: Duem a terme la compra d'equips i materials, així com l'execució del projecte.
 • Legalització: Tramitem l'obtenció de les llicències necessàries per a la posada en servei de la instal·lació.
 • Posada en marxa: Lliurem formalment la instal·lació i tota la documentació tècnica i legal relacionada. També ens encarreguem de la formació del personal.

Oferta comercial 

Instal•lació del punt de recàrrega

Infraestructura de recàrrega:

 • Endesa li oferirà un punt de recàrrega que s'adeqüi a les seves necessitats en compliment amb la normativa vigent.
 • Una càrrega del 100% del vehicle es produeix en unes 8 hores aproximadament i 20 minuts en la modalitat de càrrega ràpida. Experts professionals d’Endesa s’encarregaran de:
  • Estudiar la viabilitat tècnica de la instal•lació.
  • Analitzar la ubicació del punt de recàrrega.
  • Instal•lar el punt de recàrrega amb la màxima garantía.

El Subministrament Elèctric

Endesa li facilitarà el contracte del subministrament elèctric i a més:

 • Li proporcionarà informació sobre les tarifes elèctriques existents i l’assessorarà sobre les mateixes perquè esculli la que millor s’adapti a les seves necessitats.
 
 
A dalt