Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Ok Gas Hogares

A Endesa volem que la teva instal·lació de gas es trobi sempre en perfectes condicions.

Contracta el servei OKGas amb tots els seus avantatges:
 • 50% de descompte durant el primer any.

 • Inclou el cost de la inspecció periòdica obligatòria per llei que obliga la distribuïdora (cost mitjà valorat en 60€), si tens contractat el gas amb Endesa.

CONTRACTARservicio Veure condicions

Descobreix més del servei de manteniment OKGas.

 • Assistència tècnica

  Assistència tècnica en menys de 3h i les 3 primeres hores de mà d'obra.

 • Atenció telefònica

  Atenció telefònica les 24 hores, tots els dies de l'any.

 • Descompte del 50%

  Descompte del 50% el primer any i t'estalvies el cost de la inspecció obligatòria.

 

Què és el servei OKGas?

El servei OKGas és un servei que inclou una revisió periòdica anual de la instal·lació de gas, caldera i/o escalfador i sistema de calefacció, amb el circuit hidràulic i radiadors, i un servei de reparacions sense límit d'assistència, en menys de 3 hores, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, amb desplaçament i les 3 de primeres hores de mà d'obra gratuïts.

El servei de manteniment i reparació OKGas té com a objecte salvaguardar la instal·lació de gas i calefacció de les llars perquè estiguin sempre en les millors condicions.

Permet complir amb la normativa vigent en matèria d'instal·lacions de gas (RD 919/2006) i instal·lacions tèrmiques en edificis (RD 1027/2007) que obliga per llei a realitzar una revisió bienal a la caldera.

A més a més, el servei OKGas inclou el cost de la Inspecció Periòdica Obligatòria de la instal·lació de gas que obliga la companyia distribuïdora cada 5 anys, sempre que el client també tingui contractat el gas amb Endesa Energía.

Allarga la vida dels equips i manté les instal·lacions segures com el primer dia, reduint les avaries a 1/3 del que és habitual.
Optimitza el consum de gas i, amb això, el cost de la factura.

Per què m'interessa contractar el servei OKGas?

Perquè altres contractes similars només cobreixen la caldera i no la instal·lació, o bé només cobreixen el manteniment i no les reparacions. Endesa s'ocupa de tot.

A més a més, el servei de manteniment OKGas inclou la Inspecció Periòdica Obligatòria per llei de la distribuïdora, si té el gas amb Endesa (cost valorat en 60 €).

Perquè pots pagar en còmodes quotes a la factura de gas i amb un descompte del 50 % durant el primer any.

Perquè disposaràs d'un professional de la Xarxa d'Endesa i de rigorosos controls interns de qualitat, tant sobre la qualitat de les intervencions com sobre la satisfacció dels nostres Clients.

Perquè evites costos per mà d'obra o desplaçament fins a 3 hores de mà d'obra (peces a càrrec del Client), en cas que sigui necessària una reparació de la instal·lació o de l'equip de gas. Nombre de reparacions il·limitat.

Perquè tens flexibilitat a l'hora d'acordar la visita.

En circumstàncies excepcionals en què el temps de reparació superi les 3 hores, ens comprometem a entregar pressupost previ gratuït per a qualsevol reparació.

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual de gas i calefacció de la llar, d'acord amb allò que estableix la normativa legal i tècnica aplicable.

En aquesta operació es realitza:

Además el servicio de mantenimiento OKGas incluye la Inspección Periódica Obligatoria por ley de la distribuidora, si tiene el gas con Endesa (coste valorado en 60€)

 • La revisió obligatòria pel RITE dels equips inclosos en l'abast del servei.
 • La revisió de tots els elements de la instal·lació (claus, subjeccions, canonades, broquets, ventilació, etc.) i els ajustos necessaris per garantir-ne la seguretat i reduir al mínim els consums, les avaries o les fallades futures dels equips.
 • Comprovació de l'estanquitat i els elements de seguretat de la instal·lació.
 • Comprovació i ajust del funcionament de la caldera/escalfador de gas i, en el seu cas, del circuit hidràulic de calefacció i radiadors, juntament amb l'anàlisi de combustió amb l'entrega del preceptiu tiquet de resultats.

El cost de la revisió, així com del desplaçament per dur-la a terme, s'inclouen al servei OKGas.

A dalt