Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Consells de seguretat: llum i gas

Consells de seguretat: llum i gas

Fer un ús responsable del gas i la llum a casa és fonamental per estalviar energia i ser més eficients en el consum.
 
Tot seguit posem al teu abast recomanacions sobre la seguretat elèctrica, així com també tota una sèrie de consideracions importants sobre l'ús del gas al teu habitatge.
 

Consells sobre l'ús de la llum

 • Una instal·lació elèctrica s'ha de manipular sense tensió. Desconnecta abans el diferencial i comprova l'absència d'electricitat abans d'iniciar qualsevol feina.

 • Col·loca les pantalles i els cables lluny de xemeneies, estufes o focus de calor.

 • Existeixen dispositius de seguretat addicionals que prevenen danys o pèrdues com a conseqüència de falta de corrent elèctric. Aquests dispositius són el Limitador de sobretensió, que evita sobretensions produïdes per llamps o incidents a la línia elèctrica, i el Diferencial de reenganxament que, si es tracta d'un tall aïllat, es connecta automàticament amb la instal·lació.

 • Recorda prémer el botó de prova de l'Interruptor Diferencial periòdicament per comprovar que funciona correctament.

 

Consells sobre l'ús del gas

En cas que al teu habitatge hi hagi olor de gas:

 • Vigila que els fogons tinguin flama mentre cuines.

 • En cas d'absències prolongades, tanca la clau de pas general del gas del teu habitatge i dels aparells que funcionen amb gas.

 • L'aspecte de la flama, tant a la caldera com a la cuina, indica si la pressió del gas i l'aportació de l'aire són adequades.

  • Ha de ser de color blau intens en el nucli i més suau a l'exterior, i mantenir-se estable i silenciosa.

  • Una flama blava curta sol indicar un excés d'aire i significa que perd potència.

  • Una flama groguenca i allargada sol indicar falta d'aire. Aquest tipus de flama fa disminuir el rendiment de la caldera i augmenta la contaminació de l'ambient.

 • És recomanable instal·lar detectors de fuga de gas a la cuina o al lloc on estigui ubicada la caldera.

 • Revisa anualment la instal·lació de gas i comprova que els aparells estiguin en perfectes condicions.

  • Tanca la clau de pas general del gas i els comandaments dels aparells.

  • Obre portes i finestres.

  • No premis els interruptors.

  • No encenguis mistos ni utilitzis encenedors.

  • Truca al Servei d'Avaries de Gas d'Endesa.

 
A dalt